Home » photogallery » gujarat » SOUTH GUJARAT NEGLIGENCE OF THE HEALTH DEPARTMENT OF THE MUNICIPALITY IN THE INVESTIGATION OF CORONA AG

સુરત : કોરોના તપાસમાં પાલિકાના આરોગ્ય ખાતાની બેદરકારી, એક જ વ્યક્તિનો અલગ-અલગ રિપોર્ટ

મનપા પાસે એક બે નહીં પણ 3 સ્થાન પર રિપોર્ટ કરાવ્યો હતો. દરેક સ્થાને અલગ વિશેષતા જોવા મળી

विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन