Home » photogallery » gujarat » SOUTH GUJARAT DANG GUJARAT BIRD NATURE LOVER SPEAKING KABAR KP

વિશ્વાસ નહીં થાય પણ ડાંગના આ ગામમાં રહે છે 'બોલતી કાબર', શાળાના શિક્ષકો અને બાળકો સાથે કરે છે વાતો

કાબર જંગલ અને ગામમાં ફરે છે. લહાનચર્યા ગામનાં દરેક લોકોને જાણે આ કાબર જાણતી હોય તેમ દરેકનાં ઘરે જતી હોય છે.

विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन