Home » photogallery » gujarat » NORTH GUJARAT DEESA PROGRESSIVE FARMER FROM STARTED SPRAYING MEDICINE IN HIS FARM WITH A DRONE AG

ડીસાના પ્રગતિશીલ ખેડૂત કનવરજી ઠાકોરે ખેતીમાં ડ્રોનથી દવા છંટકાવ શરૂ કર્યો

ડ્રોનના ઉપયોગથી સમય, પાણી અને ખર્ચમાં બચત થાય છે અને સ્વાસ્થ્ય માટે ફાયદાકારક છે

विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन