Home » photogallery » gujarat » MADHYA GUJARAT VETERINARY DEPARTMENT OPERATION IN COW STOMACH PLASTIC WASTE IN ANAND KP

આણંદ: ગાય 'માતા'ના પેટમાંથી નીકળ્યો 77 કિલો પ્લાસ્ટિકનો કચરો, તસવીરો જોઇને તમ્મર આવી જશે

Anand News: હાલમા આ વિભાગ દ્વારા કરાયેલું ઓપરેશન સૌથી જટીલ હતું અને સૌથી લાંબા સમય સુધી ચાલ્યું હતું. કારણ કે, ગાયના પેટમાંથી 77 કિલો પ્લાસ્ટીક બહાર કાઢ્યું હતું.

विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन