Home » photogallery » gujarat » MADHYA GUJARAT UNARMED POLICE INSPECTOR FINAL RESULD DECLARED BY GPSC GUJARAT

પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટરનું ફાઇનલ પરિણામ જાહેર, અહીં ક્લિક કરી જુઓ લિસ્ટ

જીપીએસસી દ્વારા લેવામાં આવેલી પોલીસ ઈન્સ્પેક્ટરના પદ માટેની મુખ્ય પરીક્ષાનું પરિણામ જાહેર કરી દેવામાં આવ્યું છે. આ પરિક્ષા માટે 13 ઓગસ્ટે ઇન્ટરવ્યૂ લેવામાં આવ્યા હતા.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन