Home » photogallery » gujarat » પૂર્વ અમદાવાદમાં પોલીસની ટ્રાફિક ડ્રાઇવ, આશરે 300 જેટલી પોલીસ રસ્તા પર ઉતરી

પૂર્વ અમદાવાદમાં પોલીસની ટ્રાફિક ડ્રાઇવ, આશરે 300 જેટલી પોલીસ રસ્તા પર ઉતરી

અમદાવાદ શહેરમાં ટ્રાફિક પોલીસે ફરી ટ્રાફિક ડ્રાઇવ શરૂ કરી છે. આજે ગુરુવારે પોલીસે અમદાવાદના પૂર્વ વિસ્તારમાં ટ્રાફિક ડ્રાઇવ શરૂ કરી છે.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन