Home » photogallery » gujarat » અમદાવાદ: ભૂલકાઓની સુરક્ષા માટે RTOએ ફરી હાથ ધરી શાળા વરધી વાહનોની તપાસ

અમદાવાદ: ભૂલકાઓની સુરક્ષા માટે RTOએ ફરી હાથ ધરી શાળા વરધી વાહનોની તપાસ

RTOની 12 ટીમો અને 36 અધિકારીઓ દ્વારા અલગ અલગ સ્થળો પર ચેકિંગ હાથ ધરાયું છે. જેમાં સ્કૂલ બસ, વાન અને રિક્ષાની ફિટનેસ તપાસવામાં આવી રહી છે.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन