Home » photogallery » gujarat » અમદાવાદ: સ્કૂલ વરધીના વાહનો પર RTOની તવાઇ, હાથ ધરાયું ચેકિંગ

અમદાવાદ: સ્કૂલ વરધીના વાહનો પર RTOની તવાઇ, હાથ ધરાયું ચેકિંગ

સ્કૂલમાં વરધી તરીકે જતાં વાહનોનું વાહનનું ફિટનેસ ચેકિંગ હાથ ધરાયું છે. તેનો મુખ્ય હેતુ બાળકોની સલામતી સામે કોઇ ચેડા નથી થતાં તે જ જોવાનો છે.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन