Home » photogallery » gujarat » 'રાવણની જેમ સરકારનું અભિમાન ફાટી ગયું છે,' કોંગ્રેસના ધારાસભ્યોનું હાર્દિકને સમર્થન

'રાવણની જેમ સરકારનું અભિમાન ફાટી ગયું છે,' કોંગ્રેસના ધારાસભ્યોનું હાર્દિકને સમર્થન

રાવણની જેમ સરકારનું અભિમાન ફાટી ગયું છે. અમારી સામે કોઈ બોલવું ન જોઈએ, કોઈ આંદોલન કરવું ન જોઈએ તેવી નીતિ પર સરકાર કામ કરી રહી છે.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन