Home » photogallery » gujarat » અમદાવાદઃ વિવિધ સ્કલૂ બહાર RTOની ડ્રાઇવ, આ ચાર સ્કૂલો રડારમાં

અમદાવાદઃ વિવિધ સ્કલૂ બહાર RTOની ડ્રાઇવ, આ ચાર સ્કૂલો રડારમાં

અમદાવાદમાં ટ્રાફિક પોલીસ બાદ હવે આરટીઓ દ્વારા ડ્રાઇવ ચલાવવામાં આવી રહી છે. આરટીઓની વિવિધ ટીમ દ્વારા અમદાવાદની શાળાઓની બહાર જ ડ્રાઇવ ચલાવવામાં આવી રહી છે.

विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन