Home » photogallery » gujarat » અમદાવાદ: ઘરમાં રહીને આ આસનો કરવાથી Coronavirus તમારાથી ભાગશે દૂર, જાણો યોગ નિષ્ણાતની સલાહ

અમદાવાદ: ઘરમાં રહીને આ આસનો કરવાથી Coronavirus તમારાથી ભાગશે દૂર, જાણો યોગ નિષ્ણાતની સલાહ

નોંધી લો કેટલાક આસન જે કોરોનાને તો દૂર ભગાવશે જ પણ સાથે તમારામાં નવી ઊર્જાનો નવી ચેતનાનો સંચાર પણ કરશે.

विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन