Home » photogallery » gujarat » KUTCHH SAURASTRA KUTCH PRIMARY TEACHER E BICYCLE DIGITAL MOBILE SCHOOL KP

કચ્છનાં આ શિક્ષકે વિદ્યાર્થીઓને ભણાવવા જાતે જ બનાવી દીધી E Bicycle, સુવિધાઓ જોઇને થઇ જશો ખુશ

kutch teacher e Bicycle Mobile Education: કચ્છના શિક્ષક ઇ સાયકલ પર જ લેપટોપ અને સ્પીકર રાખીને આધુનિક રીતે શિક્ષણ આપી રહ્યા છે.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन