Home » photogallery » gujarat » ગીર સોમનાથ : દિવ્યાંગ તલાટીએ ગામને નંદનવન બનાવ્યું, જાણો કેવી રીતે

ગીર સોમનાથ : દિવ્યાંગ તલાટીએ ગામને નંદનવન બનાવ્યું, જાણો કેવી રીતે

Gir Somnath news- 16 લાખ રૂપિયાનાં ખર્ચે તળાવનું 1 હેકટર જમીનમાં નિર્માણ કરાવ્યું

विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन