Home » photogallery » gujarat » GIVE US DEMAND JUSTICE FOR THE OPPRESSED UNA

પીડિતોએ કેજરીવાલને કહ્યું, "ઉપયોગ ન કરો, ન્યાય પણ આપો"