હોમ » તસવીરો » ગુજરાત
2/8
ગુજરાત Oct 10, 2017, 02:00 PM

'ગિર નહીં દેખા તો કુછ નહીં દેખા'- તસવીરો જોઇ વેકેશનમાં જવાનો બનાવી લેશો પ્લાન

આ છે ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રનાં દક્ષિણ-પશ્ચિમમાં સ્થિત ગિર નેશનલ અભયારણ, અઙીં આપને સિંહ આમ મસ્તી કરતાં જોવા મળશે.