Home » photogallery » eye-catcher » WORLDS SMALLEST BABY BOY READY TO GO HOME IN JAPAN

આ છે સૌથી નાના કદનું બાળક, જેનું વજન છે એક સફરજન જેટલું

સાત મહિના બાદ આ બેબીનું વજન હવે ત્રણ કિલોગ્રામ થઇ ગયું છે અને હવે હોસ્પિટલમાંથી રજા આપી દેવામાં આવી છે.