Home » photogallery » eye-catcher » Loneliest House in the World: આ ઘર માણસોથી દૂર નિર્જન ટાપુ પર બાંધવામાં આવ્યું છે; જાણો કોણે અને શા માટે બનાવ્યું!

Loneliest House in the World: આ ઘર માણસોથી દૂર નિર્જન ટાપુ પર બાંધવામાં આવ્યું છે; જાણો કોણે અને શા માટે બનાવ્યું!

દુનિયામાં એક એવો ટાપુ (Island with 1 house) પણ છે જ્યાં માત્ર એક જ ઘર છે અને દૂર દૂર સુધી કોઈ માણસ રહેતો નથી. આ આઈલેન્ડ આઈસલેન્ડમાં આવેલો છે અને અમે જે ઘરની વાત કરી રહ્યા છીએ તેને 'લોનલિએસ્ટ હાઉસ ઇન ધ વર્લ્ડ' કહેવામાં આવે છે.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन