Home » photogallery » eye-catcher » WOMEN WINS 2 MILLION DOLLAR LOTTERY PRIZE WITH SAME NUMBER THAT WON HER 50 THOUSAND DOLLAR CH

એક જ નંબરે બે વાર લૉટરી જીતાડી, પહેલા 37 લાખ અને પછી 15 કરોડ જીત્યા

તેણે જ્યારે લોટરીના ડ્રોનું પરિણામ જોયું તો તે રોવા લાગી.