Home » photogallery » eye-catcher » OMG: સુંદર ચહેરા માટે મોડલે ઉડાવી નાખ્યા 10 લાખ, હવે કરી રહી છે પસ્તાવો

OMG: સુંદર ચહેરા માટે મોડલે ઉડાવી નાખ્યા 10 લાખ, હવે કરી રહી છે પસ્તાવો

New York Girl: અમેરિકાનાં ન્યૂયોર્કની 21 વર્ષની એક છોકરીએ પોતાના ચહેરાને વધુ સુંદર બનાવવાના ચક્કરમાં અનેક ટ્રીટમેન્ટ (Experiments on Beauty) કરાવી અને પરીણામ સ્વરૂપે તેનો નવો ચહેરો પહેલાથી પણ વધુ ખરાબ બની ગયો છે.

विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन