Home » photogallery » eye-catcher » WOMAN FORGOT HER BABY AND THE PLANE WAS FORCED TO FLY BACK

પોતાના બાળકને એરપોર્ટ પર જ ભૂલી ગઇ મહિલા, અને પછી...

એક મહિલા પોતાના બાળકને એરપોર્ટ પર જ ભૂલી ગઇ હતી. ત્યાર બાદ જે થયું એ ખૂબ જ ચેંકાવનારું હતુ.