Home » photogallery » eye-catcher » WATER BOTTLES CAN CAUSE CAR FIRE IN HOT WEATHER

ગરમીને કારણે કારમાં પાણીની બોટલથી લાગી શકે છે આગ

ભારતના અનેક ભાગોમાં લુ થી કોઈ રાહત મળી ન હતી. દેશમાં સૌથી વધુ તાપમાન રાજસ્થાનના ચુરુ જિલ્લામાં નોંધાયું છે.

विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन