Home » photogallery » eye-catcher » VIRAL KNOW ABOUT BONE OF CHURCH IN CZECH REPUBLIC BV

40 હજાર હાડપિંજરથી બનેલા આ ચર્ચની જુઓ કલાત્મકતા

હાડકાથી બનેલા ચેક ગણરાજ્યના આ ચર્ચની આખી દુનિયામાં વિશેષ ઓળખ છે. દર વર્ષે આ ચર્ચને જોવા માટે વિશ્વભરમાંથી લગભગ 2.5 લાખ લોકો આવે છે.