Home » photogallery » eye-catcher » પાંચ મહિનાની બાળકી ધીરે ધીરે બની રહી છે 'પથ્થર', આ બીમારીની નથી કોઇ સારવાર

પાંચ મહિનાની બાળકી ધીરે ધીરે બની રહી છે 'પથ્થર', આ બીમારીની નથી કોઇ સારવાર

આ રોગમાં ધીરે ધીરે માનવ શરીર 'પથ્થર' નું રૂપ લે છે.

विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन