Home » photogallery » eye-catcher » SOCIAL VIRAL KINGDOM OF TAVOLARA THE WORLD S SMALLEST KINGDOM CH

દુનિયાનું સૌથી નાનું રાજ્ય, જ્યાં 11 લોકો છે પ્રજા અને એક છે રાજા

આજે પણ અનેક જગ્યાઓ તેવી છે જ્યાં રાજા રાજ કરે છે. અને લોકશાહીના બદલે રાજાશાહી ચાલે છે.