Home » photogallery » eye-catcher » OMG THE OLD MAN POWER DEPARTMENT WITH A TWO MONTH BILL OF 67000 RUPEE LETEST NEWS AP

OMG! સારવાર માટે ફંડ ઉઘરાવતા વૃદ્ધને વીજ વિભાગે પકડાવ્યું બે મહિનાનું રૂ.67 હજારનું લાઈટ બીલ

જેમતેમ કરીને પોતાનું જીવન પસાર કરતા ગફ્ફારના ઘરમાં 1 પંખો, બે સીએફએલ અને 12 ઈન્ચનું ટીવી છે. અબ્દુલ ગફ્ફાર ઘરની સામે જ 4x4ની નાની દુકાન છે.