Home » photogallery » eye-catcher » MOM ORDER CHICKEN FOR SON GOT DEEP FRIED TOWEL IN PHILIPPINES MP

OMG! મહિલાએ દીકરા માટે ઓર્ડર કર્યું ફ્રાઇડ ચિકન, આવ્યો ફ્રાઇડ ટૂવાલ

ઓનલાઇન ભોજન મંગાવવું હવે દરેકનાં જીવનનો ભાગ થઇ ગયો છે. કોઇને કોઇ કારણે જો ઘરમાં રસોઇ ન બને તો ફટાફટ ફૂડ એપ્સની મદદથી ઓનલાઇન ભોજન મંગાવવામાં આવે છે છે પણ વિચારો કે, તમે ઓનલાઇન ફ્રાઇડ ચિકન ઓર્ડર કરો અને તેની જગ્યાએ તમને ટૂવાલ તેલમાં ફ્રાય કરીને મોકલી દેવામાં આવે તો.

विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन