Home » photogallery » eye-catcher » 'નરકના ખાડામાં' પહેલીવાર ઉતર્યા વૈજ્ઞાનિક, ખૂલ્યું - 'ભૂત-પિશાચ'નું રહસ્ય

'નરકના ખાડામાં' પહેલીવાર ઉતર્યા વૈજ્ઞાનિક, ખૂલ્યું - 'ભૂત-પિશાચ'નું રહસ્ય

ઓમાન નજીક મળી આવેલ આ ખાડો 30 મીટર પહોળો અને 100-250 મીટર ઊંડો છે. યમનના અધિકારીઓ લાંબા સમય સુધી આશ્ચર્ય કરતા રહ્યા કે, આ વિશાળ ખાડાના તળિયે શું છે.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन