Home » photogallery » eye-catcher » OMG! ઓપરેશનમાં પેટમાંથી નીકળી 8 ચમચી, બે બ્રશ, એક ચપ્પુ...

OMG! ઓપરેશનમાં પેટમાંથી નીકળી 8 ચમચી, બે બ્રશ, એક ચપ્પુ...

વ્યક્તિના પેટમાંથી 8 ચમચી ,એક ચપ્પુ, બે ટૂથ બ્રશ, બે ડીસમીસ અને એક દરવાજાની કુંડી નીકળી છે. ડોક્ટરો પણ આશ્ચર્ય

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन