Home » photogallery » eye-catcher » KNOW ABOUT GERMAN SECRET GROUP WHICH PROVOKES SUICIDE CH

જર્મનીનું તે સીક્રેટ ગ્રુપ, જે લોકોને મરવા માટે ઉશ્કેરતું હતું, લાગ્યો પ્રતિબંધ

આત્મહત્યાને યોગ્ય કહેનાર સીક્રેટ ગ્રુપને છેવટે જર્મની સરકારે બેન કર્યું.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन