Home » photogallery » eye-catcher » JAPANI MANGO ORENGO THE TOMENGO GROWN IN JABALPUR MP PRICE RS 27000 FOR SECURITY GUARD AND 6 DOGS PROTECTING PLANT MP

OMG: પોણા ત્રણ લાખની એક કેરી, સિક્યોરિટી ગાર્ડ અને 6 કૂતરા કરે છે ઝાડની રક્ષા

મધ્યપ્રદેશનાં જબલપુર શહેરથી 25 કિલોમિટર દૂર નાનાખેડા ગામમાં સંકલ્પ પરિવાર નામનાં એક વ્યક્તિનો કેરીનો બગીચો છે. આ બાગમાં મિયાજાકી (miyazaki) કેરીનાં કેટલાંક ઝાડ છે. આ કેરી એક ખાસ જાતની છે.

विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन