Home » photogallery » eye-catcher » IDENTICAL TWINS ANA LUCI ENGAGED TO SAME GUY SHARES HOW THREE SLEEPS TOGETHER IN GIANT BED AG

એક જ વ્યક્તિને પ્રેમ કરે છે આ જોડીયા બહેનો, કરી લીધી સગાઇ, જુઓ PHOTOS

એના અને લૂસીને બેન સાથે એક જ નજરમાં પ્રેમ થઇ ગયો હતો. ત્રણેય એક મોટા બેડ પર એક જ સાથે ઉંઘે છે. પોતાના એક પાર્ટનરને શેર કરવાની વાત પર એના અને લૂસી કહે છે કે તેમને આમા કશું જ અજીબ લાગતું નથી