Home » photogallery » eye-catcher » BABY S BODY SPLITS IN TWO DURING DELIVERY TORSO WAS STUCK INSIDE MOTHER S BODY IN TAMIL NADU

ડિલીવરી દરમિયાન 2 ટૂકડામાં ગર્ભમાંથી બહાર નીક્ળ્યું બાળક, જાણો પછી શું થયું?

પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્રમાં પ્રસવ દરમિયાન નવજાત બાળકીનું શરીર બાળજન્મ દરમિયાન બે ભાગોમાં બહાર નીકળ્યુ.