Home » photogallery » eye-catcher » ALL YOU WANTS TO KNW ABOUT ONE LAKH RUPEES NOTE MP

એક લાખ રૂપિયાની નોટ: ગાંધીજી નહીં નેતાજીની હતી તસવીર

આપે એક, બે, પાંચ, દસ, વીસ, પચાસ, સો, પાંચસો અને બે હજાર સુધીની નોટ જોઇ છે. વાપરી છે.