Home » photogallery » eye-catcher » A MACHINE WAS LOADED ON 38 WHEELER TRUCK DUE TO WHICH IT TOOK 1 YEAR TO REACH ITS DESTINATION MB

78 ટનના મશીનમાં એવું શું ખાસ હતું કે તેને મહારાષ્ટ્રથી કેરળ પહોંચાડવામાં 1 વર્ષનો સમય લાગ્યો?

74 પૈડાવાળા ટ્રક પર લોડ હતું એવું ખાસ મશીન જેને મંઝીલ સુધી પહોંચવામાં 34 કલાકને બદલે લાગ્યા 12 મહિના