Home » photogallery » eye-catcher » A GREAT ACHIEVEMENT OF A STD 9TH GRADER A BIKE MADE FROM SCRAPS USING DEBRIS IN MADHYA PRADESH AP

ધો. 9ના વિદ્યાર્થીની મોટી સિદ્ધિ, ભંગારનો ઉપયોગ કરીને સાઈકલમાંથી બનાવ્યું બાઈક

પુત્રને મોટરસાઈકલ લેવાનું મન થયું તો પિતાએ ઉંમર નાની હોવાના કારણે ના પાડી દીધી હતી. પરંતુ પુત્રએ જૂનું એન્જીન સાઇકલમાં ફિટ કરીને પોતાનું સપનું પુરું કરી લીધું.