Home » photogallery » explained » REST OF WORLD GERMANY MAN CLAIM TO SEEN UFO AND ALIENS CAPTURED IT FROM PLANE WINDOW KM

7 મિનિટ સુધી આકાશમાં દેખાયું UFO! વિમાનમાંથી એક વ્યક્તિએ બનાવી લીધો Video

વિશ્વના ઘણા લોકોએ યુએફઓ અને એલિયન્સ (UFO & Aliens) જોયા હોવાનો દાવો કર્યો છે. જોકે, અન્ય વિશ્વ અને તેના લોકો વિશે હજી સુધી કોઈ વૈજ્ઞાનિક પુરાવા મળ્યા નથી.