Home » photogallery » explained » KNOW ABOUT INDIAN POPULATION IN WORLD DIFFERENT COUNTRIES RU KP

અમેરિકા સિવાય આ 10 દેશો જ્યાં રહે છે સૌથી વધુ ભારતીયો

સમગ્ર વિશ્વ (indian population in world)માં સૌથી વધુ ભારતીયો અમેરિકા (Indians in America)માં રહે છે. એકલા અમેરિકા (USA)માં 44 લાખથી વધુ ભારતીયો છે. આ સિવાય વિશ્વના ટોચના 10 દેશો વિશે જાણીએ જ્યાં સૌથી વધુ ભારતીયો સ્થાયી છે.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन