Home » photogallery » explained » CLIMATE CHANGE EFFECT ANIMALS SHAPE SHIFTING GLOBAL WARMING GH AP

climate Changeથી બચવા પશુ પંખીઓના અંગોમાં થઈ રહ્યા છે પરિવર્તનો! અહી વાંચો ચોંકાવનારો અહેવાલ

Climate change effect: જળવાયુ પરિવર્તનના કારણે માત્ર મનુષ્યો (Climate change effect humans) પર નહીં, પરંતુ જાનવરો (Animals) પર પણ અસર થઈ રહી છે. જાનવરો અનેક પ્રકારની સમસ્યાનો સામનો કરી રહ્યા છે. કેટલાક જાનવરો તેમના રહેઠાણનું સ્થળ બદલવા માટે મજબૂર થયા છે