Home » photogallery » explained » Space news: પૃથ્વીની બહાર જલદી જ મળી શકે છે જીવનના સંકેત, નવા પ્રકારના ગ્રહોથી આશાનું કિરણ

Space news: પૃથ્વીની બહાર જલદી જ મળી શકે છે જીવનના સંકેત, નવા પ્રકારના ગ્રહોથી આશાનું કિરણ

Research Space news: સંશોધકોએ (Researchers) રહેઠાણ યોગ્ય ગ્રહોના નવા વર્ગની શોધ કરી છે. જેને તેમણે હાઇસીન ગ્રહ (Hycean)નામ આપ્યું છે. આ ગ્રહ ગરમ હોવાની સાથે મહાસાગરોથી ઢાંકેલા હોય છે.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन