Home » photogallery » મનોરંજન » Viral Truth: KBCમાં 5 કરોડ રૂપિયા જીતવાવાળો સુશિલ થઇ ગયો રોડપતિ?

Viral Truth: KBCમાં 5 કરોડ રૂપિયા જીતવાવાળો સુશિલ થઇ ગયો રોડપતિ?

શોમાં 5 કરોડ રૂપિયાનું ઇનામ જીતેલા સુશીલ કુમાર વિશે હાલમાં કેટલીક વાતો વાઇરલ થઇ રહી છે જેમાં કેહવાઇ રહ્યું છે કે સુશીલ કરોડપતિ માંથી રોડપતિ થઇ ગયો છે અને તેનાં તમામ રૂપિયા પૂરા થઇ ગયા છે

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन