Home » photogallery » મનોરંજન » સ્ટેજ 4 થ્રોટ કેન્સરથી પિડાઇ રહ્યો છે રોકી ભાઇનો કાકા, સર્જરી માટે KGF-2નાં એક્ટર પાસે નથી પૈસા

સ્ટેજ 4 થ્રોટ કેન્સરથી પિડાઇ રહ્યો છે રોકી ભાઇનો કાકા, સર્જરી માટે KGF-2નાં એક્ટર પાસે નથી પૈસા

KGF-2: પહેલાં તેમણે થાયરાઇડ હતો. જેણે કેન્સરનું રૂપ લીધુ છે. તે ગત ત્રણ વર્ષથી કેન્સરથી પીડાઇ રહ્યાં છે અને હવે તેમની પાસે ઇલાજ માટે પૈસા પણ નથી. તેમણે ઘણાં સમય સુધી તેમની બીમારી છુપાવીને રાખી કારણ કે તેમને ડર હતો કે, તેમનાં હાથે ઘણાં બધા પ્રોજેક્ટ ચાલ્યા ગયા.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन