હોમ » તસવીરો » મનોરંજન
2/5
મનોરંજન Mar 12, 2018, 06:47 PM

Gym Look:મલાઇકા, કરિના કે ઇલયાનાની તસવીરો વાઇરલ

મલાઇકા, કરિના અને ઇલયાના અરોરા આજે મુંબઇનાં બ્રાન્દ્રા વિસ્તારમાં જોવા મળી હતી. મલાઇકા હાલનાં દિવસોમાં ખુબ મહેનત કરી રહી છે.