Home » photogallery » coronavirus-latest-news » INDIA CAN TAKE BIG STEPS TO EVACUATE ITS CITIZENS FROM WUHAN MB

કોરોનાવાયરસ : ભારત ચીનના વુહાનમાં ફસાયેલા પોતાના નાગરિકોને બહાર કાઢવા ઉઠાવી શકે છે મોટું પગલું

ગુજરાતના 100થી વધુ સ્ટુડન્ટ્સ વુહાન શહેરમાં ફસાયા, સરકાર તાત્કાલીક પગલાં લે તેવી સ્વજનોએ અરજ કરી છે