Home » photogallery » career » NABARD RECRUITMENT 2022 APPLICATIONS 21 VACANCIES JOB ALERT AP

NABARD Recruitment 2022: નાબાર્ડમાં નોકરી કરવાની સોનેરી તક, પગાર 4 લાખ રૂપિયા સુધી, આ છે છેલ્લી તારીખ

NABARD recruitment 2022: નાબાર્ડ બેંક તરફથી નાબાર્ડ સ્પેશ્યલ ઓફિશર માટે ભરતી પ્રક્રિયા (NABARD Specialist Officer Recruitment) બહાર પાડવામાં આવી છે, જે હેઠળ 21 જગ્યાઓ પર ભરતી કરવામાં આવશે. આ જગ્યાઓ માટે ગ્રેજ્યુએટ યુવકો અરજી કરી શકશે.

विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन