Home » photogallery » business » SMS CUSTOMER BEWARE OF INCOME TAX REFUNDS MESSAGES CAN STEALING PERSONAL INFORMATION MP

SBI ગ્રાહકોને બેંક તરફથી આવી રહ્યાં છે આવા SMS તો થઇ જાઓ એલર્ટ

SBI (સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા)એ તેમનાં ગ્રાહકોને ચેતવણી આપતા કહ્યું છે કે, ઇનકમ ટેક્સનાં નામ પર નકલી મેસેજ ફરતા થયા છે જે બેંકનાં ગ્રાહકોની વ્યક્તિગત માહિતી માંગી રહ્યાં છે