Home » photogallery » business » PM MODI GOVERNMENT TO PRESENT INTERIM BUDGET ON 1 FEBRUARY 2019 BUDGET

મોદી સરકાર 1 ફેબ્રુઆરીએ વચગાળાનું બજેટ રજૂ કરશે, આ જાહેરાતો થઈ શકે

મોદી સરકાર અંતરિમ બજેટ 1 ફેબ્રુઆરી 2019ના દિવસે રજૂ કરશે. સંસદનું બજેટ સત્ર 31 જાન્યુઆરીથી શરૂ થશે. જે 13 ફેબ્રુઆરી સુધી ચાલશે.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन