Home » photogallery » business » NEW LABOR CODE EMPLOYEES WILL RECEIVE FULL AND FINAL PAY ONLY 2 DAYS AFTER LEAVING THE JOB BG

New Labour Code : હવે નોકરી છોડ્યાના 2 જ દિવસમાં કંપનીએ આપવા પડશે ફુલ એન્ડ ફાઇનલના પૈસા

નવા લેબર કોડના અમલ પછી, કર્મચારીઓને નોકરી છોડ્યાના 2 દિવસ પછી જ ફુલ એન્ડ ફાઇનલના પૈસા મળી જશે. આ માટે વધુ રાહ જોવાની જરૂર રહેશે નહીં.

विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन