Home » photogallery » બિઝનેસ » 2020ના વર્ષના 10 એવા નાના શેર જેણે 200%થી વધારે વળતર આપ્યું, રોકાણકારો માલામાલ

2020ના વર્ષના 10 એવા નાના શેર જેણે 200%થી વધારે વળતર આપ્યું, રોકાણકારો માલામાલ

Multibaggers of 2020: આ માટે અમે એવા શેરનો અભ્યાસ કર્યો હતો જેની 2019ના વર્ષમાં માર્કેટ કેપ (Market cap) 100 કરોડ રૂપિયા આસપાસ હતી અને જેઓ 25 રૂપિયાથી નીચે ટ્રેક થઈ રહ્યા હતા.

 • 111

  2020ના વર્ષના 10 એવા નાના શેર જેણે 200%થી વધારે વળતર આપ્યું, રોકાણકારો માલામાલ

  રિતેશ પ્રેસવાલા, મની કંટ્રોલ: 2020નું વર્ષ રોકાણકારો માટે રોલર કોસ્ટર રાઇડ (Roller coaster ride) જેવું રહ્યું છે. કોરોના બીમારીએ આ વર્ષને અલગ જ બનાવી દીધું હતું. સ્ટોક માર્કેટ (Share market) અને રોકાણકારો (Investors)ને પણ આ વર્ષમાં અનેક આશ્ચર્ય પમાડે તેવી ઘટનાઓ ઘટી છે. 2019ના વર્ષના 10 એવા શેર છે જે 2020ના વર્ષમાં 200 ટકા કરતા પણ વધારે વધ્યા છે. આ માટે અમે એવા શેરનો અભ્યાસ કર્યો હતો જેની 2019ના વર્ષમાં માર્કેટ કેપ (Market cap) 100 કરોડ રૂપિયા આસપાસ હતી અને જેઓ 25 રૂપિયાથી નીચે ટ્રેક થઈ રહ્યા હતા. (ડેટા સ્ત્રોત: ACE Equity).

  MORE
  GALLERIES

 • 211

  2020ના વર્ષના 10 એવા નાના શેર જેણે 200%થી વધારે વળતર આપ્યું, રોકાણકારો માલામાલ

  Alok Industries: આ સ્ટોક 2020ના વર્ષમાં 602% વધ્યો છે. 31 ડિસેમ્બર, 2019ના રોજ આ શેર 3.04 રૂપિયાની કિંમતે ટ્રેડ થઈ રહ્યો હતો. 24 ડિસેમ્બર, 2020ના રોજ તેની કિંમત 21.35 રૂપિયા પહોંચી છે.

  MORE
  GALLERIES

 • 311

  2020ના વર્ષના 10 એવા નાના શેર જેણે 200%થી વધારે વળતર આપ્યું, રોકાણકારો માલામાલ

  Subex: આ સ્ટોક 2020ના વર્ષમાં 403% વધ્યો છે. 31 ડિસેમ્બર, 2019ના રોજ આ શેર 5.90 રૂપિયાની કિંમતે ટ્રેડ થઈ રહ્યો હતો. 24 ડિસેમ્બર, 2020ના રોજ તેની કિંમત 29.70 રૂપિયા પહોંચી છે.

  MORE
  GALLERIES

 • 411

  2020ના વર્ષના 10 એવા નાના શેર જેણે 200%થી વધારે વળતર આપ્યું, રોકાણકારો માલામાલ

  Karda Constructions: આ સ્ટોક 2020ના વર્ષમાં 376% વધ્યો છે. 31ડિસેમ્બર, 2019ના રોજ આ શેર 23.74 રૂપિયાની કિંમતે ટ્રેડ થઈ રહ્યો હતો. 24 ડિસેમ્બર, 2020ના રોજ તેની કિંમત 113.10 રૂપિયા પહોંચી છે.

  MORE
  GALLERIES

 • 511

  2020ના વર્ષના 10 એવા નાના શેર જેણે 200%થી વધારે વળતર આપ્યું, રોકાણકારો માલામાલ

  Kellton Tech Solutions: આ સ્ટોક 2020ના વર્ષમાં 301% વધ્યો છે. 31ડિસેમ્બર, 2019ના રોજ આ શેર 18.05 રૂપિયાની કિંમતે ટ્રેડ થઈ રહ્યો હતો. 24 ડિસેમ્બર, 2020ના રોજ તેની કિંમત 72.40 રૂપિયા પહોંચી છે.

  MORE
  GALLERIES

 • 611

  2020ના વર્ષના 10 એવા નાના શેર જેણે 200%થી વધારે વળતર આપ્યું, રોકાણકારો માલામાલ

  CG Power & Industrial Solutions: આ સ્ટોક 2020ના વર્ષમાં 299% વધ્યો છે. 31 ડિસેમ્બર, 2019ના રોજ આ શેર 10.82 રૂપિયાની કિંમતમાં ટ્રેડ થઈ રહ્યો હતો. 24 ડિસેમ્બર, 2020ના રોજ તેની કિંમત 43.20 રૂપિયા પહોંચી છે.

  MORE
  GALLERIES

 • 711

  2020ના વર્ષના 10 એવા નાના શેર જેણે 200%થી વધારે વળતર આપ્યું, રોકાણકારો માલામાલ

  RattanIndia Infrastructure: આ સ્ટોક 2020ના વર્ષમાં 253% વધ્યો છે. 31 ડિસેમ્બર, 2019ના રોજ આ શેર 1.87 રૂપિયાની કિંમતે ટ્રેડ થઈ રહ્યો હતો. 24 ડિસેમ્બર, 2020ના રોજ તેની કિંમત 6.61 રૂપિયા પહોંચી છે.

  MORE
  GALLERIES

 • 811

  2020ના વર્ષના 10 એવા નાના શેર જેણે 200%થી વધારે વળતર આપ્યું, રોકાણકારો માલામાલ

  Marksans Pharma: આ સ્ટોક 2020ના વર્ષમાં 247% વધ્યો છે. 31 ડિસેમ્બર, 2019ના રોજ આ શેર 16.71 રૂપિયાની કિંમતે ટ્રેડ થઈ રહ્યો હતો. 24 ડિસેમ્બર, 2020ના રોજ તેની કિંમત 58.05 રૂપિયા પહોંચી છે.

  MORE
  GALLERIES

 • 911

  2020ના વર્ષના 10 એવા નાના શેર જેણે 200%થી વધારે વળતર આપ્યું, રોકાણકારો માલામાલ

  Tata Teleservices (Maharashtra): આ સ્ટોક 2020ના વર્ષમાં 237% વધ્યો છે. 31 ડિસેમ્બર, 2019ના રોજ આ શેર 2.25 રૂપિયાની કિંમતે ટ્રેડ થઈ રહ્યો હતો. 24 ડિસેમ્બર, 2020ના રોજ તેની કિંમત 7.59 રૂપિયા પહોંચી છે.

  MORE
  GALLERIES

 • 1011

  2020ના વર્ષના 10 એવા નાના શેર જેણે 200%થી વધારે વળતર આપ્યું, રોકાણકારો માલામાલ

  Bombay Rayon Fashions: આ સ્ટોક 2020ના વર્ષમાં 220% વધ્યો છે. 31 ડિસેમ્બર, 2019ના રોજ આ શેર 4.20 રૂપિયાની કિંમતે ટ્રેડ થઈ રહ્યો હતો. 24 ડિસેમ્બર, 2020ના રોજ તેની કિંમત 13.44 રૂપિયા પહોંચી છે.

  MORE
  GALLERIES

 • 1111

  2020ના વર્ષના 10 એવા નાના શેર જેણે 200%થી વધારે વળતર આપ્યું, રોકાણકારો માલામાલ

  Jaiprakash Associates: આ સ્ટોક 2020ના વર્ષમાં 214% વધ્યો છે. 31 ડિસેમ્બર, 2019ના રોજ આ શેર 1.96 રૂપિયાની કિંમતે ટ્રેડ થઈ રહ્યો હતો. 24 ડિસેમ્બર, 2020ના રોજ તેની કિંમત 6.16 રૂપિયા પહોંચી છે.

  MORE
  GALLERIES