Home » photogallery » business » MODI GOVERNMENT MAY GIVE FREE HEALTH INSURANCE IN 2018 BUDGET MP

Budget 2018: સરકાર મફતમાં આપી શકે છે 5 લાખ સુધીનો હેલ્થ ઇન્શ્યોરન્સ

આશરે 5 હજાર કરોડ રૂપિયાનુંપ્રાવધાન કરવામાં આવી શકે છે. હેલ્થ કવર 3 લાખથી લઇ 5 લાખ સુધીનું હોઇ શકે છે

विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन