Home » photogallery » business » KNOW TOP 10 EQUITY MUTUAL FUND SCHEMES WHICH GAVE BEST RETURNS IN JANUARY 2021 GH VZ

આ 10 ઇક્વિટી મ્યુચ્યુઅલ ફંડ યોજનાઓએ જાન્યુઆરીમાં આપ્યું શ્રેષ્ઠ વળતર

જાન્યુઆરી 2021માં 55 જેટલા ઇક્વિટી મ્યુચ્યુઅલ ફંડ યોજનાઓ (Equity Mutual funds schemes)એ સારું વળતર આપ્યું હતું.